O mne

Ľubica Brozmannová

Medzinárodne certifikovaná lektorka hormonálnej jogovej terapie podľa Dinah Rodrigues
Hatha Yoga Teacher Training RYS 200 YOGA ALLIANCE

 “I AM MY BREATH, THAT IS WHO I AM.”

Joga ma popri práci vo vrcholovom manažmente sprevádza už niekoľko rokov, je pre mňa neodmysliteľnou súčasťou na dosiahnutie stavu úplnej harmónie tela a mysle, na udržiavanie si vnútornej rovnováhy a dobrého fyzického aj mentálneho zdravia.

Pri akútnych zdravotných problémoch štítnej žľazy som začala v rámci jogy hľadať smer, ktorý by sa špecializoval na hormonálny systém a zaujala ma hormonálna jogová terapia (HJT) podľa Dihan Rodrigues. Prihlásila som sa na kurz u certifikovanej lektorky a HJT som začala praktizovať. Výsledky sa dostavili, začala som sa cítiť podstatne lepšie, môj stav sa zlepšil a stabilizoval natoľko, že problémy úplne zmizli. Samozrejme, že moja zmena neprebehla na telesnej úrovni iba tým, že som zvýšila frekvenciu jogových cvičení, ale začala som si robiť poriadok aj v hlave, doma a práci.

V tomto momente som dostala nápad ísť priamo na školenie k autorke Dinah Rodrigues a cvičiť nielen pre seba, ale sprostredkovať ľuďom, že akákoľvek terapia funguje iba vtedy, ak jej veríte a jej súčasťou je zmena nielen na fyzickej úrovni, emocionálnej, mentálnej ale aj duchovnej. A tu niekde sa začala moja cesta jogového inštruktora.

Podmienkou účasti na kurze HJT bolo mať absolvovaný kurz inštruktora jogy, špecializácia hathajoga, pričom až tu po rokoch cvičenia jogy som pochopila dôležitosť tisícročiami overených poznatkov klasickej hathajogy, ktorá je neodmysliteľným základom pre všetky nové štýly jogy. Joga prišla ku mne nie náhodne a prišla presne vtedy, kedy mala prísť a kedy som ju najviac potrebovala. Dnes za ňu ďakujem. Krok za krokom sa učím, objavujem nové poznatky, odovzdávam ich ďalej a viem, že táto cesta je bez konca a nedá sa vrátiť späť.

Poďakovanie

 


Touto cestou ďakujem mojim učiteľom jogy, za informácie, ktoré mi poskytli v správnom čase, menovite ďakujem Martinovi Ďurišovi, na ktorého som natrafila na mojej prvej hodine jogy, čo bolo asi pre môj ďalší jogový vývoj rozhodujúce.

Tiež ďakujem Fredymu Aysimu, Aďke Pročkovej, Blanke Janíčkovej, ktorí ma vtiahli do sveta hathajogy kde som vôbec začala chápať, nielen samotné cvičenie, ale aj východnú filozofiu.

V neposlednom rade ďakujem Centru Hormonální jogové terapie v Prahe – Adélke BavlšíkovejHanke Sauberovej, že zorganizovali školenie pre lektorov priamo s Dinah Rodrigues, dali mi tak príležitosť stať sa certifikovanou lektorkou Hormonálnej jogovej terapie.

Samozrejme ďakujem Dinah Rodrigues za to, že som sa dôsledne pod jej vedením naučila ako vyučovať Hormonálnu jogovú terapiu, ktorá aj mne pomohla prekonať zdravotné problémy, ale aj to ako byť ženou so všetkým, čo k tomu patrí.

Príprava

Vzdelanie:
 • Strojná inžinierka, Katedra tepelných a hydraulických strojov, VŠDS v Žiline, 1993
 • Pedagogika, DPŠ – učiteľstvo odborných predmetov, VŠDS v Žiline, 1993
Joga:
 • Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa – Hathajoga (akreditácia MŠVV a Š SR), Yoga Vidya, Bratislava (2017)
 • Inštruktor Hathajogy – tréner II. triedy (akreditácia MŠMT ČR); Yoga4Yogi, Praha (2017)
 • Medzinárodne certifikovaná lektorka Hormonálnej jogovej terapie pre ženy podľa D. Rodrigues; Centrum hormonální jógy, Praha (2017)
 • Medzinárodne certifikovaná lektorka Hormonálnej jogovej terapie pre diabetikov podľa D. Rodrigues; Centrum hormonální jógy, Praha (2017)
 • Medzinárodne certifikovaná lektorka Yoga Alliance RYT 200, Praha (február 2018)
 • Medzinárodne certifikovaná lektorka Hormonálnej jogovej terapie pre mužov podľa D. Rodrigues; Centrum hormonální jógy, Praha (2018)
 • Pránájáma a meditácia s Deepom Kumarom; YoFyz centrum, Olomouc (2018)
Iné vzdelanie:
 • Certifikovaný audítor hlbinnej abreaktívnej psychoterapie, Andrej Dragomirecký, Praha 2002
 • Mediátor, Mediačno-konzultačné centrum Sova, Banská Bystrica, 2014.

→ Kontakt