Obchodné podmienky

Rezervácie na semináre a kurzy.

  1. Na kurzy a semináre sa môžete prihlásiť online cez rezervačný systém priamo v sekcii Udalosti / Rezervácie.
  2. Po vykonaní rezervácie na kurz/seminár Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci email, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie.
  3. Rezervácia kurzu/semináru je platná až po uhradení celej výšky uvedeného poplatku, najneskôr však 3 kalendárne dni pred kurzom/seminárom a vtedy sa stáva záväznou.
  4. Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr do 3 dni od začatia kurzu/seminára, po tomto termíne nie je možné nárokovať si vrátenie poplatku, či kompenzáciu v prípade neúčasti. Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa kurzu/seminára zúčastní namiesto Vás.
  5. V prípade, že sa zo závažných dôvodov nemôžete kurzu/seminára zúčastniť takúto situáciu vyriešime dohodou.
  6. V prípade zrušenia kurzu Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.