Hormonálna jogová terapia

Hormonálna jogová terapia podľa Dinah Rodrigues je v súčasnosti najvyhľadávanejšou holistickou a omladzujúcou technikou, ktorá obnovuje tvorbu hormónov.

Dinah Rodrigues


Dinah Rodrigues

Dinah Rodrigues je jogová terapeutka, ktorá vyštudovala psychológiu a filozofiu na Univerzite v Sao Paulo v Brazílii.

Hormonálnu jogovú terapiu vytvorila po niekoľkých rokoch vlastného štúdia, praktikovania a vyučovanie hathajogy. Dokázala prepojiť do jedného harmonického celku súčasné poznatky s tradičnými jogovými technikami stručným a výstižným jazykom. Je zástancom prepojenia klasickej a alternatívnej medicíny.

Na základe vlastného výskumu, ktorý overoval pôsobenie cvičenia hormonálnej jogy u vybratej skupiny žien, ktoré trpeli zníženou hladinou hormónov v menopauze cvičila so ženami vlastnú vytvorenú zostavu jogy. Z výsledkov vyplýva, že po kontrole krvných testov bola hladina cholesterolu v norme, hladina pohlavných hormónov sa u žien po menopauze zvýšila o štvrtinu. Táto štúdia dala podklad pre vytvorenie hormonálnej jogy, ktorá sa dnes už využíva aj ako podporný prostriedok pri liečbe diabetu, kde je potrebné aktivovať iné žľazy použitím odlišných asán, pričom využíva rovnaké dychové techniky a tibetskú energetickú techniku.

Sama autorka Dinah Rodrigues má 90 rokov, je veľmi vitálna dáma a je živou reklamou svojej metódy v tom najlepšom slova zmysle.

Vyučovať hormonálnu jogovú terapiu podľa Dinah Ridrigues môžu iba lektori, ktorí úspešne absolvovali kurz a obdržali certifikát priamo od autorky terapie, ktorá osobne oprávňuje a certifikuje lektorov HJT.

Viac o Dinah Rodrigues môžete nájsť na oficiálnych webových stránkach Dinah: www.dinahrodrigues.com.br

Zdroj: Dinah Rodrigues: Hormonální jógová terapie. Olomouc : Fontána, 2014.

→ Hormonálna jogová terapia pre ženy

→ Hormonálna jogová terapia pre diabetikov

→ Hormonálna jogová terapia pre mužov

Dinah Rodrigues       Hormonální jógová terapie